Actievoorwaarden winactie zender van de maand

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotie door Canal Digitaal. De voorwaarden zijn in te zien op de blog van Canal Digitaal.
 2. Door middel van verloting stelt Canal Digitaal de volgende prijzen beschikbaar: 1 x Harman Kardon Soundbar met MultiBeam t.w.v. € 499,-.
 3. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. De actie loopt van 01-12-2020 t/m 31-12-2020.
 5. De deelnemer maakt kans op een prijs door naar de Facebookpagina van Canal Digitaal te gaan (https://www.facebook.com/canaldigitaal/) en daar in een comment aan te geven wat het antwoord op de vraag is.
 6. Uit alle deelnemers worden aan het einde van de actieperiode de winnaars getrokken door een onafhankelijke derde. Er vindt één trekking plaats.
 7. Voor deelname aan deze actie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bij deelname door een jonger persoon is toestemming van een ouder noodzakelijk.
 8. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per deelnemer.
 9. De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld binnen 2 (twee) weken na afloop van de actie.
 10. Mocht er door de winnaar niet binnen tien werkdagen gereageerd zijn, dan zal de prijs aan een andere deelnemer gegeven worden.
 11. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 12. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen zal er uit het bestand een nieuwe winnaar getrokken worden.
 13. Canal Digitaal is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.
 14. Canal Digitaal is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actie te stoppen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 15. Deelname aan deze actie is kosteloos.
 16. Indien over de waarde van de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, zal Canal Digitaal deze voor haar rekening nemen.
 17. Canal Digitaal handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 18. Vragen, opmerkingen of klachten aangaande deze actie kunt u melden als reactie op de blog.
 19. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Canal Digitaal is een merk gebruikt door Canal+ Luxembourg S., gevestigd Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg : B 148.073 | Vestigingsvergunning nº 00143760/1