Gaslit | Wie was Patrick Gray?
Terug naar de blog

Wie was Patrick Gray?

13-5-2022 Gaslit

Wie was Patrick Gray?

Louis Patrick Gray was de waarnemend directeur van de FBI ten tijde van het Watergate-schandaal (1972-1973). De FBI onderzocht de inbraak in het Watergate gebouw, wat uiteindelijk leidde tot het aftreden van president Nixon. Later bleek Patrick Gray ook een rol te hebben gespeeld in het Watergate-schandaal. Hij had vertrouwelijke en belastende documenten uit het Witte Huis vernietigd. 

Patrick Gray wordt op 18 juli 1916 in St. Louis, Missouri geboren. Ondanks dat het gezin het niet breed heeft, wordt Gray wel de mogelijkheid gegeven om te gaan studeren. Gray is namelijk superintelligent, slaat twee klassen over op de middelbare school en wordt toegelaten tot de Politieacademie. Na zijn afstuderen begint hij zijn carrière eerst als marineofficier.  In 1969 gaat hij voor de regering van Nixon werken. Nixon benoemt hem in 1970 tot assistent-procureur-generaal voor de civiele afdeling van het ministerie van Justitie. In 1972 werd Gray genomineerd als plaatsvervangend procureur-generaal, maar voordat hij kon worden bevestigd door de volledige Senaat van de Verenigde Staten, werd zijn benoeming ingetrokken. In plaats daarvan wees president Nixon hem aan als waarnemend directeur van de FBI na de dood van J. Edgar Hoover.

Op 17 juni 1972, zes weken nadat Gray is aangenomen als waarnemend directeur van de FBI, wordt er ingebroken in het Watergategebouw. Gray hoort de volgende dag dat er een connectie is met Nixons campagnemanagement en besluit een onderzoek naar de inbraak in te stellen. De zes maanden daaropvolgend is Gray nauw betrokken bij het onderzoek. 

Wanneer Gray wordt benaderd door John Dean dat er belastende documenten in het Witte Huis liggen, die vernietigd moeten worden, kiest Gray de kant van Nixon. Hij besluit de documenten te vernietigen en ervoor te zorgen dat de FBI niet “te grondig ”onderzoek naar de inbraak zou doen. John Dean verklaarde daar later over in zijn memoires: "we konden op Pat Gray rekenen dat het Hunt-materiaal niet openbaar zou gemaakt zou worden”

Hoewel Gray zijn handelen als politiek beschouwde en niet crimineel, zou hij gevaarlijk dicht bij de samenzwering zijn gekomen, omdat hij ervoor koos om nuttig te zijn voor het Witte Huis en geen moeilijke vragen stelde. 

Elf dagen na de Watergate-inbraak, op 28 juni 1972, ontving Gray van John Dean documenten die uit de kluis van Watergate-samenzweerder E. Howard Hunt waren verwijderd. In 1973 zou Gray toegeven deze documenten te hebben vernietigd en af ​​te treden als waarnemend directeur van de FBI. 

Gray zweeg 32 jaar lang publiekelijk over het Watergate-schandaal en sprak slechts één keer met de pers, tegen het einde van zijn leven; dit was kort nadat Gray’s directe ondergeschikte bij de FBI, adjunct-directeur van de FBI, Mark Felt, zich openbaarde als de geheime bron van The Washington Post, bekend als "Deep Throat".

Gaslit © 2022 Universal Content Productions, LLC.  All rights reserved. Artwork © Starz Entertainment, LLC. Starz and related marks are the property of Starz Entertainment, LLC.