Samsung TV vraagt om CICAM-PINcode

CICAM-pincode wijzigen

Het kan voorkomen dat je TV een pincode vraagt voor de CICAM op het moment dat je de CI+ module CAM-701 installeert. Je kunt deze pincode aanpassen in het menu van de televisie:

  1. Kies in het menu "CICAM PIN Manager".
  2. Toets de pincode "1234", dit is de standaard ingestelde pincode.
  3. Let op: kies hier eerst 'Klaar' en daarna OK.

Lukt dit niet? Dan volg dan de volgende stappen:

  1. Navigeer naar het CAM-menu.
  2. Kies 'Oudelijk toezicht' en druk op OK.
  3. Kies 'Leeftijdsgrens wijzigen' en druk op OK.
  4. Voer de PIN '1234' in en druk op OK.
  5. Verlaat het menu door op BACK of EXIT te drukken.