Canal Digitaal respecteert je privacy en verplicht zich ertoe om jouw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vind je informatie over de manier waarop wij voor jouw persoonsgegevens zorgen wanneer je onze website bezoekt (ongeacht van welke andere site je komt) en ons persoonsgegevens verstrekt. Je vindt in deze verklaring ook informatie over je privacyrechten en de manier waarop de wetgever die rechten beschermt. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst, zodat je de betekenis van sommige woorden die in deze privacyverklaring worden gebruikt, begrijpt.